vandaag bereikbaar tot 17.00

Ontwikkelmogelijkheden

Wonen boven Winkels Deventer (WBWD) werkt samen met partners in het gezamenlijk realiseren van woonruimte in de binnenstad van Deventer. Wij bieden op verschillende manieren diensten voor de ontwikkeling en exploitatie van woonruimte in de binnenstad. Dat doen wij op een open en transparante manier, waarbij wij op zoek zijn naar wederzijds voordeel en dus oog hebben voor de belangen van onze partner.

WBWD ontwikkelt: verkoop of erfpacht?

Wonen boven Winkels Deventer is een financieel gezond bedrijf en heeft de mogelijkheden om posities en panden in de binnenstad te verwerven en geschikt te maken voor bewoning.

Om de investering terug te verdienen en quitte te spelen, moet WBWD gerenoveerde verdiepingen minimaal 40 jaar exploiteren. Gedurende die periode moet WDWD dus over de daarin gerealiseerde wooneenheden kunnen beschikken. Dat kan alleen op grond van een zogenaamd ‘zakelijk recht’.

Dit is het eenvoudigst te realiseren met de verkoop van de verdiepingen aan WBWD. Wil een eigenaar de verdiepingen niet verkopen, dan is het mogelijk om een erfpachtovereenkomst met WBWD aan te gaan voor de periode van circa 40 jaar. Waar u ook voor kiest, we adviseren om altijd uw eigen fiscaal adviseur te raadplegen over de voor- en nadelen van verkoop of uitgifte in erfpacht. Erfpacht is een gelijkwaardig alternatief voor verkoop. In die 40 jaar behoudt de eigenaar het zogenaamde ‘bloot eigendom’ van de verdiepingen, maar berust het vruchtgebruik bij WBWD. Gedurende deze periode ontvangt de eigenaar een deel van de huuropbrengsten in de vorm van een ‘erfpachtcanon’. De hoogte hiervan hangt mede af van de staat van onderhoud van het pand. Na 40 jaar gaan de verdiepingen, inclusief de woningen, om niet terug naar de eigenaar.

Een groot financieel voordeel voor de eigenaar in deze constructie is dat hijzelf niet verantwoordelijk is voor de kosten van het opknappen van zijn pand. WBWD neemt namelijk alle kosten van het renoveren van de verdiepingen voor haar rekening. De kosten van het onderhoud en de zakelijke lasten worden daarna naar evenredigheid gedeeld. De eigenaar bespaart zo dus heel veel op de kosten van groot en klein onderhoud en heeft lange tijd bijna geen onderhoudskosten. De eigenaar heeft ook geen omkijken naar administratieve zaken rondom de verhuur en voor de woningen. De risico’s van de exploitatie liggen bij WBWD.

U ontwikkelt zelf: advies en bouwbegeleiding

Wilt u als eigenaar zelf de ontwikkeling van uw pand(en) voor eigen rekening en risico uitvoeren? WBWD kan voor u een quick scan van uw verdiepingen doen. Deze geeft inzicht in de mogelijke kosten en opbrengsten van een verbouwing. Op basis hiervan kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Ook in het vervolgtraject kunnen we u ondersteunen. Dat kan in allerlei vormen; van advies tot en met de bouwbegeleiding. Meer informatie is te vinden in de flyer ‘Flyer haal meer uit uw leegstaande verdiepingen’.

Wat u ook kiest, we denken graag met u mee. U kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek via 0570-504 130 of via het contactformulier.

In aanbieding
Actueel aanbod

Bruynssteeg 6B

Bekijk aanbod
Direct contact

Een vraag?
Hulp nodig?

Neem contact
met ons op!

0570 - 504 130

Contact