Huurwoningen

Wanneer komt u in aanmerking voor een vrije sector huurwoning?

U dient te voldoen aan de inkomenseis, het belastbaar jaarinkomen moet in 2018 minimaal € 41.056,- (2018) of € 42.436 (2019) bruto per jaar zijn, ongeacht uw gezinssamenstelling. Daarnaast vragen wij een aantal documenten.

Nadat u de woning heeft bezichtigd kunt u aangeven of u de woning wilt huren. Wanneer u uw interesse voor een woning kenbaar heeft gemaakt ontvangt u van ons  een belangstellenden formulier. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en samen met de gevraagde documenten aan ons retour te sturen.

Benodigde formulieren van u en uw eventuele medehuurder zijn:

  • een kopie geldig legitimatiebewijs
  • een kopie laatste inkomensspecificatie
  • een kopie van uw laatste jaaropgave(n)
  • een kopie werkgeversverklaring
  • een door uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker ingevulde verhuurdersverklaring of hypotheekverklaring
  • uittreksel Basisregistratie Personen met daarop uw woonverleden (BRP-formulier)

Aan de hand van het door u ingevulde belangstellendenformulier en de gevraagde documenten beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de woning.

Wat moet u weten?

WBWD bepaalt wie de woning toegewezen krijgt. De woning wordt verhuurd wanneer er een geschikte kandidaat is. Let op, dit kan voor de sluitingsdatum van een advertentie zijn. Er kunnen meerdere geschikte kandidaten zijn. Indien dit het geval is, vindt er een loting plaats. Als eerste gereageerd betekent derhalve niet dat de woning aan u wordt toegewezen.

De kandidaat huurder dient zoals aangegeven te voldoen aan de inkomenseis, het belastbaar jaarinkomen moet minimaal € 41.056,- (2018) of € 42.436 (2019) bruto per jaar zijn, ongeacht uw gezinssamenstelling.

Voor een vrije sector huurwoning kan geen huurtoeslag worden aangevraagd.

Acceptatie

Middels het invullen en ondertekenen van het belangstellendenformulier accepteert u de woning. Indien u na acceptatie afziet van de woning dan brengen wij u één maand huur en administratiekosten (€ 24,50) in rekening.

Ingangsdatum huurovereenkomst

WBWD bepaalt de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Indien mogelijk in overleg met u. Deze datum is onder voorbehoud van de eindinspectie met de oude huurder, de eventuele werkzaamheden die na de eindinspectie uitgevoerd moeten worden en onder voorbehoud van overeenstemming over de overname tussen oude en nieuwe huurder.

Overname zaken

Het kan zijn dat de oude huurder nog zaken ter overname wil aanbieden. De kandidaat huurder ontvangt de contactgegevens van de oude huurder. Samen dient u de overname te regelen. Indien u zaken niet overneemt dan wordt de oude huurder door Wonen Boven Winkels in de gelegenheid gesteld deze zaken te verwijderen.

Maandelijkse huurbetaling

De huur wordt voldaan door middel van maandelijkse automatische afschrijving. Hiervoor tekent u een machtigingsformulier.

De eerste huurbetaling en de administratiekosten van € 24,50 dient u vóór ondertekening van de huurovereenkomst aan ons over te maken.

Bekijk hier het volledige actuele woningaanbod.

Direct contact

Een vraag?
Hulp nodig?

Neem contact
met ons op!

0570 - 504 130

Contact