vandaag bereikbaar tot 17.00

FAQ

Onderstaand de meest gestelde vragen van huurders en woningzoekenden.

Staat je vraag er niet bij?
Stel hem aan ons via onze contactpagina.

 • Maatregelen coronavirus

  Ook wij houden de berichten over het coronavirus goed in de gaten en volgen de richtlijnen van de overheid. Indien nodig passen wij onze werkwijze hierop aan. We houden u via onze website en Facebook op de hoogte.
  Ons kantoor is geopend. Wij staan op werkdagen van 8.30 uur – 17:00 uur voor u klaar. Natuurlijk hebben we voorzorgsmaatregelen genomen wat betreft hygiëne en veiligheid. Tijdens uw bezoek willen wij uw en onze veiligheid waarborgen en ervoor zorgen dat we op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarom vragen wij u om rekening te houden met de volgende punten:

  – Het dragen van een mondkapje is verplicht.
  – Kom (zo mogelijk) alleen.
  – Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren.

  Heeft u of  één van uw huisgenoten gezondheidsklachten, dan vragen wij u om niet op bezoek te komen en telefonisch contact op te nemen. Bent u minimaal 24 uur klachtenvrij? Dan bent u op afspraak van harte welkom.

  Dienstverlening voor huurders
  Wij pakken de onderhoudswerkzaamheden bij huurders thuis op en beperken ons dus niet alleen tot spoedreparaties en werk buiten de woning. We werken volgens het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit protocol is opgesteld door de overheid en hierin staat duidelijk omschreven hoe we op een veilige manier voor huurders én medewerkers onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren.

  Reparatieverzoek
  Belt u ons voor het maken van een afspraak bij u thuis?  Heeft u of één van uw huisgenoten luchtwegklachten of koorts? Geef het aan, zodat we met elkaar naar een oplossing kunnen zoeken.

  Spoedreparatie of storing
  Heeft u een spoedreparatie, zoals een ernstige lekkage, waarvoor wij langs moeten komen, dan kunt u ons bellen. Heeft u of één van uw huisgenoten luchtwegklachten of koorts? Geef het aan, zodat we met elkaar naar een oplossing kunnen zoeken.

  Onderhoud
  Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit geldt zowel voor werkzaamheden bij u thuis als aan de buitenzijde van de woning of in algemene ruimtes.

  Schoonmaak en liftonderhoud
  Schoonmaak en liftonderhoud in de complexen en galerijen blijven we uitvoeren.
  Contactplekken zoals deurknoppen en trapleuningen worden extra schoongemaakt.

  Huuropzegging
  U kunt gewoon uw huur opzeggen. Dat doet u door hier een huuropzeggingsformulier te downloaden. U kunt deze ingevuld aan ons terugsturen (per post of e-mail). Zodra we uw huuropzegging hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op om afspraken te maken over de oplevering van de woning en het inleveren van de sleutels.

  Nieuwe verhuur
  Waar mogelijk bieden wij woningen aan via onze bekende kanalen. Kandidaten kunnen de woning in overleg met de vertrekkende huurder zelf bezichtigen. Als u kandidaat bent voor een woning, dan bellen wij u om nadere afspraken te maken.

  Betalingsproblemen?
  Heeft u door de huidige coronacrisis moeite met uw betalingsverplichtingen (zoals het betalen van de huur), dan denken wij graag met u mee hoe we u kunnen helpen. Neem contact met ons op om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

  Verzoek aan u
  Het welzijn van onze huurders, samenwerkingspartners en medewerkers gaat voor alles. Wat wij u willen vragen is, om samen met ons, alert te zijn op ongewenste of onveilige situaties in en rondom onze huurwoningen en gebouwen. Nu we allemaal op meer fysieke afstand van elkaar werken is het van belang om extra scherp te zijn op signalen uit de omgeving en die ook door te krijgen. Ziet of ervaart u iets waar u vragen over heeft, neem dan contact met ons op.

  Wij willen u vragen om u te houden aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid en daarmee de veiligheid van onze medewerkers, contractpartijen en die van uzelf te kunnen blijven waarborgen.

  Vragen?
  Wij hopen dat wij u hiermee voldoende op de hoogte gesteld hebben. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

 • Hoe kan ik een woning huren?

  Onder huurwoningen vindt u de woningen die momenteel te huur staan, met alle relevante informatie. Als u interesse heeft kunt u ons dit via de reageerbutton kenbaar maken.
  De eerste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een bezichtiging. Wanneer de woning leeg is nodigen wij 5 kandidaten uit. Nadat u de woning heeft bezichtigd kunt u aangeven of u de woning wilt huren. Zijn er meerdere kandidaten die hun interesse kenbaar hebben gemaakt? Dan wordt de woning (voorlopig) toegewezen op basis van een willekeurige loting.

 • Moet ik me inschrijven bij WBWD?

  Nee, u kunt direct reageren op de vrijgekomen woningen. Wel dient u te voldoen aan de inkomenseis welke afhankelijk is van de gezinssamenstelling. Voor een eenpersoonshuishouden geldt een minimaal belastbaar inkomen van €40.766,- bruto per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden is dit €45.015,- bruto per jaar.

  Het huren van een woning bij WBWD heeft geen invloed op inschrijvingsduur of punten bij andere woningaanbieders, zoals Woonkeus Stedendriehoek.

 • Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

  Wanneer u een vrije sector huurwoning huurt komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Een vrije sector huurwoning is een huurwoning met een huurprijs vanaf €763,47 per maand (prijspeil 2022). Is de huurprijs lager dan kunt u via de belastingdienst nagaan of u op basis van uw inkomen, gezinssamenstelling, eigen vermogen en de huurprijs van de woning in aanmerking komt voor huurtoeslag, meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

 • Wanneer is er sprake van een medehuurder?

  U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u van rechtswege medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

 • Wat is een medehuurder? En aan welke voorwaarden moet ik voldoen om medehuurder te worden?

  Medehuurders zijn personen waar u een duurzaam huishouden mee voert (wel een fiscaal partner en geen kinderen). U kunt schriftelijk een aanvraag doen voor medehuurderschap. Vul hiervoor het aanvraagformulier medehuurder in. Wonen Boven Winkel Deventer beoordeeld de aanvraag en kan vragen om bewijsstukken.

 • Mijn medehuurder en ik gaan uit elkaar. Wie mag er in de woning blijven wonen?

  U heeft beiden even veel recht op de woning. Vult u samen het formulier ‘Opzeggingsformulier medehuurder‘ in.

 • Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

  Wij kiezen er nadrukkelijk voor een langdurige en bestendige huurrelatie aan te gaan welke minimaal twaalf (12) maanden zal duren. Daarna zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd worden voortgezet en is deze daarmee maandelijks opzegbaar.

  U kunt de huur via post of per e-mail opzeggen. De huur mag eindigen op elke werkdag van de maand. De opzegtermijn is een maand. Voor het opzeggen van de huur kunt u het Huuropzeggingsformulier gebruiken.

 • Hoe kan ik mijn huur betalen?

  Bij aanvang huur ontvangt u van ons een machtiging tot automatische huurbetaling. Hiermee machtigt u ons de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven. Voor uitgebreidere informatie gaat u naar huurbetalingen.

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  Wanneer u wilt dat wij de huur van een ander rekeningnummer afschrijven, vult u dan een nieuw machtigingsformulier in en stuur deze per mail of post toe. Dan passen wij dit voor u aan.

 • Wat is het rekeningnummer van WBWD?

  Wanneer wij de huur niet hebben kunnen incasseren en u wilt daarom de huur handmatig aan ons over maken dan kunt u dit doen onder vermelding van uw naam en adres.

  • Het rekeningnummer van Wonen Boven Winkels Stedendriehoek Vastgoedfonds BV is NL20 INGB 0651 2508 70

   

 • Wat zijn servicekosten?

  Naast de maandelijkse netto huur betaalt bijna iedere bewoner een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals schoonmaak, tuinonderhoud en kosten voor de gemeenschappelijke ruimte. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. Het bedrag dat u betaalt is een voorschotbedrag. Aan het einde van het jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het door u betaalde voorschot. Lees meer over servicekosten

 • Hoe worden servicekosten afgerekend?

  Bij het opstellen van de afrekening wordt een optelling gemaakt van de werkelijke kosten. Vervolgens worden de werkelijke kosten vergeleken met de betaalde voorschotten. Zijn de werkelijke kosten (incl. de 5% administratiekosten) hoger dan de door u betaalde voorschotten, dan moet u bij betalen. Zijn de werkelijke kosten lager, dan krijgt u binnen 4 weken geld terug.

 • Wanneer worden servicekosten afgerekend?

  Servicekosten worden jaarlijks afgerekend. U ontvangt uiterlijk voor 1 juli de afrekening van de servicekosten van het voorgaande jaar.

 • Hoe geef ik een reparatie door?

  Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via 0570-504 130 of door ons reparatieverzoekenformulier in te vullen.

  Reparatieverzoek

 • Wat is het servicepakket?

  Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud van uw woning. Bijvoorbeeld het ontstoppen van een afvoer of het vastzetten van een deurklink. WBWD kan u deze reparaties en onderhoud ook uit handen nemen. Dat is wel zo gemakkelijk! Deze service van WBWD heet het servicepakket. Kijk in het Onderhouds-ABC om welk onderhoud het gaat.

 • Hoe abonneer ik me op het servicepakket?

  Dit kunt u doen door het invullen van Aanvraagformulier servicepakket.

 • Hoe kan ik deelname aan het servicepakket stopzetten?

  Als u uw deelname aan het servicepakket wil beëindigen kunt u dit kenbaar maken door ons een mail te sturen met daarin vermeld uw naam, adres en per wanneer u uw deelname aan het servicepakket wil beëindigen. Let op: een aantal reparaties zijn per de einddatum voor uw eigen rekening.

 • Mag ik zelf mijn woning aanpassen?

  Wilt u uw woning toch liever iets anders inrichten? Wilt u bijvoorbeeld een extra stopcontact in uw woning of denkt u aan een vaatwasmachine-aansluiting? Wonen Boven Winkels Deventer denkt graag met u mee over aanpassingen aan uw woning.

  Voordat u gaat aanpassen, is het belangrijk dat u altijd eerst schriftelijk toestemming vraagt. Dit kunt u doen door het formulier ”aanpassing van uw woning/bedrijfsruimte” in te vullen. Wij zullen uw aanvraag eerst toetsen aan de eisen van veiligheid en kwaliteit, de omvang en de locatie van de veranderingen (in en om de woning). Indien nodig, wordt er contact met u opgenomen en komen we de situatie eerst bekijken.

 • Waar moet ik op letten bij het tekenen van een huurovereenkomst?

  Wanneer u een woning toegewezen heeft gekregen, komt het aan op het tekenen van de huurovereenkomst. Voordat u hier uw handtekening onder zet, is het belangrijk dat u weet waarvoor u tekent. Om u op weg te helpen, hebben wij een blog geschreven met daarin een gids voor het tekenen van een huurovereenkomst voor woonruimte.

 • Waar moet ik opletten bij tekenen huurovereenkomst bedrijfsruimte?

  Wanneer u een nieuwe bedrijfsruimte gaat betrekken, zult u de huurovereenkomst voor bedrijfsruimte moeten ondertekenen. Voordat u hier de handtekening onder zet, is het als huurder belangrijk dat u weer waar u voor tekent, wij hebben ook daar een blog voor geschreven die u als gids kan gebruiken voor het tekenen van de huurovereenkomst voor bedrijfsruimte.

 • Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

  Als huurder heeft u recht op woongenot en huurbescherming. Daarnaast heeft u diverse verplichtingen. Denk hierbij aan het betalen van de huur, het herstellen van de – door u aangerichte – schade en de plicht dat u zich als een goed huurder zult gaan gedragen. Lees meer over de rechten en plichten als huurder op onze blogpagina. 

 • Wat zijn mijn vaste lasten wanneer ik een huurhuis betrek?

  Vaste lasten zijn alle kosten die ontstaan wanneer u een woning huurt naast de kale huurprijs. Dit worden ook wel woonlasten genoemd. Denk hierbij aan gemeentelijke belastingen en heffingen, servicekosten en verzekeringen. Lees meer over vaste lasten.

 • Wat moet ik doen wanneer ik overlast ervaar in mijn huurwoning?

  Bepaal allereerst de ernst van de situatie. Ondervindt u structureel hinder van uw buren en bent u niet de enige? Volg dan het stappenplan bij overlast in uw huurwoning.

 • Welke verzekeringen moet ik afsluiten voor mijn huurhuis?

  Wanneer u een woning gaat huren via Wonen Boven Winkels Deventer, dan is het verstandig om een aantal belangrijke verzekeringen af te sluiten voor uw huurhuis. Lees meer over welke verzekeringen u moet afsluiten voor uw huurhuis.

In aanbieding
Actueel aanbod

Bruynssteeg 6B

Bekijk aanbod
Direct contact

Een vraag?
Hulp nodig?

Neem contact
met ons op!

0570 - 504 130

Contact