Het inwonersaantal van Deventer groeit. De gemeente legt de focus op een sterke arbeidsmarkt en een jonge bevolking. Om al die nieuwe inwoners te huisvesten, zijn de komende 20 jaar 11.000 nieuwe woningen nodig. Deventer heeft per dorp en stedelijk gebied een aparte planning.

Wonen Boven Winkels Deventer zet de belangrijkste woningbouwplannen op een rijtje.

Woningbouw Deventer stad

Bij het bouwen van nieuwe woningen, is het belangrijk om te weten wat de wensen zijn. Daarom is gemeente Deventer in gesprek gegaan met inwoners, bedrijven en instellingen. Deze input is omgezet in drie verschillende denkrichtingen.

1. Groene woonstad

In deze denkrichting staat de natuur centraal. Ruime woningen met veel ruimte voor groen eromheen. Deze woningen kunnen aan de buitenranden van Deventer gebouwd worden. Daar is ruimte én veel groen aanwezig.

2. IJssel door de stad

Deze denkrichting richt zich op de overkant van de IJssel. Hier zou een compleet nieuwe woonwijk kunnen ontstaan waardoor de IJssel letterlijk door de stad stroomt. Dit zorgt wel voor extra uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. De huidige IJsselbrug zou niet voldoende zijn voor het toenemende verkeer richting deze nieuwe woonwijk.

Stadsgezicht Deventer vanaf IJssel

 

3. Stads Deventer

De derde en laatste denkrichting richt zich op de binnenstad van Deventer. Omdat de ruimte daar beperkt is, zou de focus meer komen te liggen op hoogbouw. Bijvoorbeeld door laagbouw te slopen, en op deze plek hoogbouw te realiseren.
In de komende jaren staat het toevoegen van meer woonruimte in de binnenstad voor Wonen Boven Winkels Deventer voorop als een belangrijke uitdaging.​​ Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan de bouwopgave. Dit doen we door leegstaande panden/verdiepingen te transformeren tot woonruimte.  Meer informatie

Er zijn dus plannen genoeg voor het uitbreiden van het woningaanbod in Deventer. Wij zijn vooral benieuwd wat het effect hiervan is op het huuraanbod in Deventer. Houd onze website in de gaten voor een up-to-date aanbod.

Woningbouwplannen Deventer regio

De woningbouwplannen beperken zich niet alleen tot de stad Deventer. Ook in de omgeving zijn plannen aanwezig. Hieronder gaan we in op de verschillende plannen.

Woningbouwplannen Bathmen

Alle woningbouwplannen in Bathmen zijn gericht op de buitenrand van het dorp. In eerste instantie werden zes gebieden aangemerkt als mogelijke locaties om woningen te bouwen. Twee daarvan (beide noordelijk ten opzichte van de spoorlijn) vielen af. Onder andere voor het behoud van landschap en de onzekerheid omtrent de mogelijke stationsontwikkeling. De overgebleven gebieden lijken kansrijk. Inwoners waren het over een paar zaken eens. De woningen moeten gevarieerd zijn, met respect voor de natuur en voorbereid op verdere klimaatveranderingen.

Woningbouwplannen Diepenveen

In Diepenveen moeten tot 2030 ongeveer 150 woningen bijgebouwd worden. Deze woningbouwplannen voor Diepenveen zijn voor zowel aan de rand van het dorp, als in het centrum. Er klinkt een duidelijke wens voor seniorenwoningen en betaalbare woningen voor jongeren. In tegenstelling tot Deventer, groeit het aantal inwoners van Diepenveen niet. Deze krimpt juist. Tegelijkertijd daalt het aantal inwoners per woning. En dat is waar de wens voor nieuwe woningen vandaan komt. Ook zou Diepenveen een uitvalsbasis kunnen vormen voor mensen die Deventer te druk of te duur vinden.

Woningbouwplannen Lettele

In Lettele bestaat de wens voor 60 extra woningen, met oog voor het dorpse karakter. Zowel ouderen als jongeren moeten zich hier thuis blijven voelen. De nieuwe woningen moeten aan de oostkant van Lettele gebouwd worden. De woningen worden een mix van sociale huur en (sociale) koop. Daarnaast zijn er nog twee locaties bepaald voor nieuwbouw in Lettele: op de plek van de school en van café Spikker. Hier is ruimte voor zo’n 15 woningen.

Woningbouwplannen Loo

In Loo wordt een tekort voorzien van betaalbare woningen. Woningen die nu gebouwd worden, zijn meestal grote vrijstaande woningen. Loo denkt de komende 10 jaar ongeveer 15 extra woningen nodig te hebben. Deze woningen zijn bedoeld om de huidige inwoners van Loo te behouden. Vooral jongeren en jonge gezinnen hebben moeite om een betaalbare woning te vinden in Loo. Nu zijn ze vaak genoodzaakt om uit Loo te vertrekken. Daarmee komt ook het bestaansrecht van basisschool de Looschool in gevaar. Deze woningbouwplannen in Loo moeten daar verandering in brengen.

Woningbouwplannen Okkenbroek

In Okkenbroek klinken dezelfde wensen als in Loo. Alleen gaat het hier niet alleen om huidige inwoners, maar ook om jongeren die terug willen keren naar Okkenbroek. Ook het behoud van de basisschool en het dorpshuis spelen hierin een rol. Het plan is om ongeveer 7 woningen te bouwen in de komende 10 jaar. Deze woningen moeten (ondanks het beperkte budget) voorzien zijn van een grote tuin. Wonen in de nabijheid van de natuur is dé reden om in Okkenbroek te wonen.

Woningbouwplannen Schalkhaar

In Schalkhaar zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt. Uitbreiden aan de dorpsgrenzen is vrijwel niet mogelijk. Daarom is het woningbouwplan voor Schalkhaar gericht op inbreiding op locaties waar al bebouwing aanwezig is. Bestaande bebouwing wordt gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Een andere optie is om bestaande gebouwen om te bouwen tot woningen en appartementen. De nieuwbouw in Schalkhaar is vooral gericht op jongeren en ouderen. Ouderen in Schalkhaar hebben weinig mogelijkheden tot doorstroming. Wanneer dit verbetert, komen er automatisch meer woningen beschikbaar voor jonge gezinnen. In totaal moeten er 40-70 woningen bijkomen.