Wanneer u een huurovereenkomst voor een woon- of bedrijfsruimte heeft getekend, ziet u op de berekening van de huurprijs – naast de kosten voor kale huur – een bedrag voor servicekosten staan. Maar wat zijn servicekosten eigenlijk? Welke zaken vallen hier zoal onder? Dat bespreken we allemaal in dit blogartikel.

Wat houden servicekosten in?

Servicekosten zijn de kosten die u naast de kale huur betaalt voor uw woning. Kort gezegd zijn het de kosten die worden gemaakt voor het gebruik van een huurwoning of -pand. Deze kosten bestaan uit vergoedingen voor extra diensten zoals het schoonmaken van gezamenlijke ruimtes en het onderhoud van tuinen.

Portomonnee met eurobiljetten

Welke zaken vallen onder servicekosten?

De servicekosten bestaan uit standaard zaken rondom de huurwoning, maar ook uit kosten waarvoor u een eigen meter heeft. De volgende kosten kunnen vallen onder de noemer ‘servicekosten’:
• Kosten voor schoonmaak, onderhoud en herstelwerkzaamheden;
• Kosten voor gezamenlijke ruimtes (gangen, trappen, lift, etc.);
• Kosten voor nutsvoorzieningen. Denk aan elektriciteit, water en gas. Hierbij is het van belang om te weten of u een eigen meter heeft of niet. In het eerste geval wordt er gekeken naar de werkelijk gemaakte kosten. Deelt u de meter met andere huurders? Dan kunnen deze kosten worden verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel;
• De glasverzekering;
• Administratiekosten. Deze bedragen 5% van de totale servicekosten;
• Mogelijke kosten voor de huismeester. Deze maakt schoon, voert onderhoud en reparaties uit, houdt toezicht en controleert op (drugs)overlast. Aangezien de huismeester werkzaamheden uitvoert die voor huurders én verhuurders van belang zijn, worden de totale kosten niet volledig aan huurders doorberekend. 70% van de kosten zijn voor de rekening van de huurder en 30% voor de verhuurder.

Welke zaken vallen niet onder servicekosten?

De kosten die niet onder servicekosten vallen, komen voor uw eigen rekening en worden ook wel woonlasten of vaste lasten genoemd. Deze kosten maakt u wel maakt tijdens het huren van een pand of woning, maar zijn niet inbegrepen zijn in de huurprijs. Dit zijn onder andere:
• Belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB);
• Riool- en afvalheffingen;
• Groot onderhoud dat voor rekening komt van de verhuurder;
• De aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen;
• Kleine herstelwerkzaamheden;
• Premies die direct verband houden met onroerende zaken (een opstal-, brand-, of aansprakelijkheidsverzekering).

De hoogte van de servicekosten voor een appartement of bedrijfspand

De hoogte van het bedrag wat u hiervoor moet betalen, hangt af van het appartement waarin u woont. De servicekosten die u betaalt zijn een voorschot, aan het einde van een jaar worden de daadwerkelijke kosten verrekend met het bedrag wat u aan ons heeft betaald. Zijn de werkelijke kosten lager dan het door u betaalde bedrag, dan ontvangt u binnen vier weken uw geld terug. U ontvangt, uiterlijk voor 1 juli, de afrekening van de servicekosten van het voorgaande jaar.

Servicepakket

Naast deze servicekosten, bestaat er een mogelijkheid om een abonnement te nemen op een zogeheten servicepakket. Dit pakket bestaat uit zaken als onderhoud aan uw woning. Deze vallen normaal gesproken onder uw eigen verantwoording, maar wanneer u een servicepakket aanschaft, nemen wij deze zaken uit uw handen. Wil u precies weten welke zaken inbegrepen zijn? Bekijk dan ons Onderhouds-ABC. De maandelijkse kosten zijn € 8,85, bovenop uw huurprijs. Vraag het servicepakket aan via het aanvraagformulier.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de servicekosten? Neem voor meer informatie contact op met Wonen Boven Winkels Deventer door te bellen naar 0570 – 504 130 of te mailen naar info@wbwd.nl.