De Vereniging van Eigenaren (VVE) behartigt de belangen van alle appartementseigenaren in een gebouw. Zodra u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de VVE. Ook bij huren van één van de appartementen profiteer u mee. Wonen Boven Winkels Deventer (WBWD) praat u bij.

Als u een appartement heeft gekocht in een groter complex, dan heeft u feitelijk niet het appartement zelf gekocht, maar een aandeel in het gehele gebouw. In juridische termen bent u eigenaar van een appartementsrecht.

Waarom een Vereniging van Eigenaren?

Om een appartementsrecht (lees: uw appartement) los te kunnen verkopen is het wettelijk verplicht om het gebouw juridisch te splitsen. Zodra splitsing van een appartementencomplex plaatsvindt, dan schrijft de wet het oprichten van een Vereniging van Eigenaren voor. De oprichting van de nieuwe VVE krijgt ook vermelding in de splitsingsakte van het gebouw.

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Een Vereniging van Eigenaren is een vereniging net als bijvoorbeeld de voetbalvereniging of muziekvereniging. Een VVE heeft leden, een bestuur met onder meer een voorzitter en penningmeester. Een jaarvergadering is verplicht, net als een kascommissie en het maken van een jaarrekening. Na het actief maken is de Vereniging Van Eigenaren verantwoordelijk voor het beheer en heeft zeggenschap over (de gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort.

Wat doet een Vereniging van Eigenaren?

De Vereniging van Eigenaren, ook wel Vereniging van Eigenaars, zorgt voor het onderhoud en het beheer van het gebouw. De VVE zorgt ook dat wordt gespaard voor groot onderhoud.

Alle eigenaren maken maandelijks geld over aan de VVE voor klein en groter onderhoud en de gezamenlijke kosten. Uit deze bedragen wordt ook een reservefonds aangelegd voor groot onderhoud en verduurzaming.

De VvE heeft ook een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering voor het totale gebouw.

Wat betekent de VVE voor huurders?

Als huurder profiteert u mee met de inspanningen en activiteiten van de VVE, zoals het schoonmaken en onderhouden van gemeenschappelijke delen als trappenhuis, entree, liften of hal. Ook van het mogelijk maken van onderhoud of verduurzaming aan bijvoorbeeld het dak.

In vrijwel alle huurcontracten is een gebruikersverklaring opgenomen. Met het tekenen van het huurcontract verbindt de huurder zich, naast de overige rechten en plichten, aan de regels van de VVE.

VVE en huren

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of bent u benieuwd naar ons actuele huuraanbod? Neem dan contact met ons via info@wbwd.nl of 0570 504 130.