Samenwonen: heel erg leuk en spannend! Maar hoe gaat u dit regelen? Trekt de ene partner bij de ander in of verhuizen jullie samen naar een nieuwe (huur)woning? In dit blog leest u alles over samenwonen in een huurwoning.

Wie is er verantwoordelijk voor de huurbetaling als u gaat samenwonen?

Als u bij uw partner intrekt in zijn of haar huurwoning, of uw partner trekt bij u in in uw huurwoning dan bent u niet per definitie allebei officieel huurder. Degene die de woning al huurde is de huurder, de ander in principe niet. Diegene heeft dan ook geen rechten en plichten tegenover de verhuurder.

Ondertekent u samen een huurovereenkomst, dan bent u allebei huurder én medehuurder. U bent dan allebei hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de huur en het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Als er bijvoorbeeld een huurschuld is, kan de verhuurder bij één huurder de hele huurschuld innen. U bent dus niet voor de helft verantwoordelijk, maar voor alles.

Als ‘medehuurder’ gelden uw rechten en plichten ook als u niet meer in de huurwoning woont, maar de andere medehuurder nog wel. Wilt u hiervan af, dan moet u samen met de andere huurder(s) de huurovereenkomst opzeggen. U kunt niet alleen opzeggen. Wilt u dit toch om niet langer verantwoordelijk te zijn? Dan kunt u bij uw verhuurder vragen om het medehuurderschap op te zeggen. Dit moet wel door beide huurders ondertekend worden. De overgebleven huurder zet dan het contract voort en is verantwoordelijk voor de plichten zoals het betalen van de huur.

Bent u automatisch medehuurder als u gaat samenwonen?

Een andere medebewoner is niet automatisch medehuurder. Bijvoorbeeld als u samenwoont maar u bent niet getrouwd of heeft geen geregistreerd partnerschap. U heeft dan geen rechten en plichten. U kunt wel medehuurder worden. Als huurder en medebewoner dient u daarvoor een verzoek in bij de verhuurder. De voorwaarde is dat u kunt aantonen dat u de afgelopen twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. Dit is om twee redenen slim om te doen:

  • Bij overlijden kan de langstlevende partner in de woning blijven.
  • Als jullie onverhoopt uit elkaar gaan, kunt u zelf bepalen wie in de woning blijft.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, bent u wel automatisch medehuurder. Geef een huwelijk of geregistreerd partnerschap daarom ook door aan uw verhuurder.

Wie krijgt de huurwoning als u uit elkaar gaat?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan heeft u allebei recht op de huurwoning bij een echtscheiding. Het maakt niet op welke naam het huurcontract staat. Zoals zojuist besproken wordt de ander door het huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch wettelijk medehuurder. U moet daarom afspreken wie in de huurwoning blijft wonen.

Ben u niet getrouwd, heeft u geen geregistreerd partnerschap en staat het huurcontract op één naam, dan is de persoon die als huurder in het contract staat de officiële huurder en heeft de partner geen recht op de woning. Huurde een van jullie de woning en vroeg u later samen medehuurderschap aan voor de ander? En ging de verhuurder schriftelijk akkoord? Dan heeft u allebei recht op de woning. Het maakt niet uit of u de hoofdhuurder bent in het huurcontract of de medehuurder. U moet ook in deze situatie afspreken wie er in de huurwoning blijft wonen.

Heeft u een samenlevingscontract nodig om te kunnen samenwonen in een huurwoning?

Het is niet verplicht een samenlevingscontract te laten opstellen wanneer u gaat samenwonen. Natuurlijk kan het leven soms raar lopen, dus is het verstandig om uzelf goed voor te bereiden. Dat kan met behulp van een samenlevingscontract. In deze overeenkomst legt u samen met uw partner afspraken vast die voor jullie belangrijk zijn, bijvoorbeeld wie blijft er wonen in de huurwoning als de relatie onverhoopt beëindigt.

Meer vragen over samenwonen en huren van een woning van WBWD?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het huren van een van onze huurwoningen, dan kunt u contact met ons opnemen. Ons kantoor aan de Pontsteeg 33 is op doordeweekse dagen geopend tot 12:30 uur en op afspraak van 12.30 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij op kantoortijden bereikbaar via 0570 – 504 130.