Steeds meer mensen hebben moeite met het vinden van een betaalbare en geschikte huurwoning. Demissionair minister De Jonge wil daar met de Wet Betaalbare Huur verandering in brengen. Hieronder leggen we uit wat de voorgenomen veranderingen voor huurders en verhuurders zijn. Zowel bij WBWD als daarbuiten.

Wetsvoorstel regulering vrije sector huurmarkt

De Wet Betaalbare Huur bestaat uit drie veranderingen van de huidige huurwet. Hieronder leggen we ze alle drie uit.

1. Huurprijsbescherming voor meer woningen

Op dit moment geldt er een huurprijsbescherming voor zo’n 2,5 miljoen huurwoningen. Dit gebeurt aan de hand van een puntensysteem, het woningwaarderingsstelsel (WWS) genoemd. Hoe meer punten de woning heeft, hoe hoger de maximale huurprijs ligt. Zo ontvangt een woning één punt per vierkante meter woonoppervlakte. Extra punten zijn te verdienen door de aanwezigheid van zaken als een bad en een carport. Ook de WOZ–waarde heeft invloed op de punten. Een hogere WOZ-waarde zorgt voor meer punten.

Woningen die boven de 148 punten uitkomen, vallen in de vrije huursector, en zijn dus niet gebonden aan een maximale huurprijs. Het voorstel is om dit puntenaantal te verhogen naar 186 punten. Daardoor zouden ongeveer 300.000 extra woningen onder de huurprijsbescherming vallen. Deze groep huurwoningen wordt de middenhuur genoemd.

2. WWS-maxima wordt verplicht

In het nieuwe wetsvoorstel worden verhuurders verplicht om zich aan de maximale huurprijs te houden die gekoppeld is aan het aantal punten (woningwaarderingsstelsel). De huurprijsbescherming wordt dan ook dwingend voor huurders in de middenhuur, waardoor een verhuurder verplicht wordt om de juiste maximale huurprijs te hanteren.

3. Aangescherpt puntensysteem

Het huidige puntensysteem gaat volgens de nieuwe Wet Betaalbare Huur op de schop. Dit gaat er veranderen.

WOZ-waarde

Doordat de WOZ-waarde vooral in grote steden zo hoog is, worden de huurwoningen al snel onbetaalbaar. Daarom wil demissionair minister De Jonge dat de WOZ-waarde een beperkte invloed krijgt op het aantal punten. Vanaf 187 punten mag het aantal punten maar voor 33% afkomstig zijn van de WOZ-waarde.

Verduurzaming

Om verduurzaming te stimuleren worden betere energielabels beloond met meer punten. Aan de andere kant komen er minpunten voor woningen met een energielabel E, F of G.

Buitenruimtes

De aanwezigheid van een buitenruimte is straks meer punten waard.

CAO-stijgingen

De jaarlijkse huurstijging wordt gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling. Om hiermee ervoor te zorgen dat de huren ook betaalbaar blijven.

Gevolgen voor huurders en verhuurders

Uiteraard heeft dit wetsvoorstel gevolgen voor huurders en verhuurders. Hieronder hebben we de belangrijkste gevolgen op een rij gezet.

Goed om te weten: het is nog niet bekend wanneer en of de nieuwe wet van kracht wordt. De bedoeling was dat deze per 1 januari 2024 in zou gaan, maar dat lijkt door de val van kabinet Rutte IV en de daaropvolgende verkiezingen niet haalbaar. De wet is in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2024.

Rechten en plichten van huurders (algemeen en bij WBWD)

Als de Wet Betaalbare Huur ingaat, is deze alleen van toepassing op nieuw afgesloten huurcontracten. Heeft u al een huurwoning via WBWD of een andere instantie? Dan verandert er niets. De aangescherpte regels voor de puntentelling zijn dus ook niet voor u van toepassing.

Sluit u na het ingaan van de wet een huurcontract af, dan gelden wél alle hierboven genoemde wijzigingen. Afhankelijk van uw situatie gaat u meer of minder huur betalen. Hieronder hebben we enkele situaties beschreven waarin uw huur mogelijk hoger of lager uitvalt.

  • De huur van woningen met een zuinig energielabel gaat mogelijk omhoog
  • De huur van woningen met buitenruimte gaat mogelijk omhoog
  • De huur van woningen met een onzuinig energielabel gaat mogelijk omlaag
  • De huur van woningen met een hoge WOZ-waarde gaat mogelijk omlaag
  • De huur van woningen met een te hoge huurprijs op basis van het WWS gaat mogelijk omlaag

Wat betekent dit voor verhuurders?

Voor verhuurders betekent deze nieuwe wet mogelijk minder huurinkomsten. Bijvoorbeeld wanneer u woningen verhuurt die 149 t/m 186 WWS-punten hebben. Deze woningen vallen niet langer in de vrije sector, waardoor u gebonden bent aan een maximale huurprijs. Het is vanaf dan ook verboden om een hogere huurprijs af te spreken.

Verhuurt u energiezuinige woningen, of woningen met een buitenruimte? Dan zijn uw woningen mogelijk meer punten waard, waardoor u een hogere huur mag vragen.

Demissionair minister De Jonge verwacht dat huurwoningen interessant blijven voor investeerders en verhuurders. Maar De Nederlandsche Bank berekende dat de huurinkomsten met gemiddeld 12,5% afnemen. In Amsterdam kan dat zelfs oplopen tot 30,1% (bron). Afgelopen zomer maakte een Canadese belegger bekend dat ze 6900 Nederlandse huurwoningen in de verkoop doen. Hierdoor verdwijnen juist een hoop huurwoningen. De vraag is dus of deze nieuwe wet een positief effect heeft op het woningaanbod.

Veelgestelde vragen over de Wet Betaalbare Huur

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen die van toepassing zijn op de Wet Betaalbare Huur.

Wat is vrije sector huur?

Huurwoningen in de vrije sector hebben geen maximale huurprijs. De verhuurder mag dus zelf de hoogte van de huur bepalen. Bij woningen in de sociale huur is dat anders. Daar wordt op basis van een puntensysteem de maximale huur voor de woning bepaald.

In de Wet Betaalbare Huur is een wetswijziging opgenomen die ervoor moet zorgen dat meer huurwoningen een maximale huurprijs krijgen. Het gaat dan om woningen die 149 t/m 186 punten hebben. Die vallen nu nog in de vrije sector, maar straks niet meer. Op dit moment vallen alle huurwoningen t/m 148 punten in de sociale huur.

Wat is het verschil tussen sociale huur en vrije sector huur?

Bij sociale huur gelden maximale huurprijzen op basis van het aantal punten (woningwaarderingsstelsel). Bij vrije sector woningen geldt geen maximale huur. De grens ligt op dit moment op 148 punten. T/m dit puntenaantal valt een woning in de sociale huur. Alles daarboven is vrije sector huur.

Wat is middenhuur?

Op dit moment valt een huurwoning onder de sociale huur of de vrije sector huur. De nieuwe Wet Betaalbare Huur bevat een wijziging op dit vlak. Nu vallen alle woningen met 148 punten of minder in de sociale huur, en is de huurprijsbescherming van toepassing. In de nieuwe wet wordt deze huurprijsbescherming ook van toepassing op huurwoningen met een score van 149 t/m 186 punten. Dat is van toepassing op ongeveer 300.000 woningen. Deze nieuwe groep woningen wordt de middenhuur genoemd.

Wanneer wordt deze nieuwe wet in gang gezet?

De wet zou in moeten gaan per 1 januari 2024. Maar door de val van het kabinet Rutte IV en de daaropvolgende verkiezingen, wordt deze datum waarschijnlijk niet gehaald. De Tweede Kamer moet de nieuwe wet nog goedkeuren. De nieuwe Tweede Kamer is op 6 december beëdigd. Het is nog niet bekend wanneer ze over deze nieuwe wet gaan stemmen. Het nieuwe voornemen is de wet in te laten gaan op 1 juli 2024.

Wat verandert er in 2024 in het woningwaarderingsstelsel?

Als de Wet Betaalbare Huur in 2024 wordt aangenomen, heeft dit invloed op de manier waarop het aantal WWS-punten wordt bepaald. Dit is in het kort wat er verandert:

  • Vanaf 187 punten mag het aantal punten maar voor 33% afkomstig zijn van de WOZ-waarde
  • Een zuinig energielabel wordt meer punten waard
  • Een onzuinig energielabel zorgt voor minpunten
  • Buitenruimtes worden meer punten waard

Stel uw vragen aan WBWD

Heeft u vragen over de Wet Betaalbare Huur, of over de veranderingen in uw persoonlijke situatie? Laat het ons vooral weten. We zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur op 0570 – 504 130. Of mail naar info@wbwd.nl en dan komen wij zo snel mogelijk bij u terug.