Wanneer u een woning gaat huren via Wonen Boven Winkels -of een andere partij -dan hangen hier ook een aantal rechten en plichten aan. Welke zaken komen er allemaal bij kijken tijdens het huren van een woning? Waar heeft u zoal recht op en aan welke verplichtingen moet u allemaal voldoen? Lees alles over uw rechten en plichten in dit artikel.

De huurovereenkomst

Al eerder schreven we een blogartikel over waar u als huurder allemaal op moet letten bij het tekenen van een huurovereenkomst. Zo staat hierin beschreven hoe lang een huurcontract duurt, welke kosten u krijgt bij het aangaan van een huurovereenkomst en hoe u uw woongemak kunt verhogen. In dit artikel gaan we dieper in op zaken als huurprijs en huurbescherming. U wilt toch ook graag weten waar u aan toe bent?

De rechten die u heeft als huurder

Als huurder heeft u recht op woongenot en huurbescherming.

Woongenot

Woongenot houdt in dat u ‘ongestoord’ van de huurwoning mag genieten. Als u als huurder een gebrek heeft aan genot van de huurwoning, dan heeft u het recht om de huur te verminderen of te verrekenen. Hiervoor dient u wel eerst toestemming te vragen aan de rechter. Die toetst of deze huurvermindering in verhouding staat tot de vermindering van het genot. Deze vermindering gaat samen met een vervaltermijn van zes maanden.

Grote Overstraat 30F10 (31)

Gebreken kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Ernstige overlast van een andere huurder;
 • Stankoverlast;
 • Zogenoemde spookbewoning: er staat (onterecht) iemand ingeschreven op uw adres, waardoor u geen toeslagen kunt aanvragen;
 • Onderhoudsgebreken (lekkage, vochtige ruimtes, achterstallig onderhoud);
 • Ernstige overlast van een andere huurder.
 • U kunt zich niet inschrijven op het adres van uw huurwoning.

Meld gebreken zo snel mogelijk bij Wonen Boven Winkels Deventer en stuur foto’s of ander bewijs mee.

Huurbescherming

Huurbescherming houdt in dat de verhuurder de huur niet zomaar mag en kan opzeggen. U kunt hierdoor niet van de een op de andere dag uw woning worden uitgezet. Hier tegenover staat wel dat u de volledige huurprijs moet blijven betalen. In het geval van een huurachterstand en/of wanprestatie mag de huur wel worden opgezegd. De verhuurder kan de huur eenzijdig opzeggen, maar als de huurder hier niet akkoord mee gaat, dan blijft de huurovereenkomst in stand. Alleen met toestemming van de rechter kan de verhuurder rechtsgeldig de huurovereenkomst beëindigen a.d.h.v. onderstaande wettelijke opzeggingsgronden:

 • U gedraagt zich niet als een goed huurder (lees verderop in dit artikel meer);
 • Er is een diplomatenclausule opgenomen in de huurovereenkomst;
 • De verhuurder heeft de woning zelf nodig wegens dringend eigen gebruik;
 • U weigert als huurder een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst;
 • De verhuurder moet een bestemmingsplan verwezenlijken.

De huurdersverplichtingen

Als huurder heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u op tijd de huur betalen en er wordt van u verwacht dat u de woning als een goed huurder zult gaan gebruiken en zelf aangerichte schade herstelt.

Het betalen van de huur

U wordt geacht de huurprijs te betalen zoals is overeengekomen in de huurovereenkomst. Zo betaalt u bovenop de kale huurprijs ook servicekosten en nutsvoorzieningen. Kosten voor kleinonderhoud aan uw woning, vallen normaal gesproken onder uw eigen verantwoording. Om de kosten voor klein onderhoud als het ware af te kopen, kunt u kiezen voor een speciaal servicepakket van €8,85 per maand, bovenop de huurprijs.

Servicekosten en kosten voor (eventuele) nutsvoorzieningen worden in rekening gebracht op basis van voorschotten. De betaling van de huurprijs vindt plaats middels automatische incasso op de eerste dag van de maand. Wanneer u niet voldoende geld op uw rekening heeft, kan betaling niet plaatsvinden en ontstaat er een huurachterstand. Betaalt u hierdoor niet op tijd, dan ontvang u van ons een eerste betalingsherinnering. Reageert u hier niet op, dan krijg u nog een tweede herinnering. Heeft u hierna nog steeds geen contact met ons opgenomen, dan zullen we contact met u opnemen en gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing. Soms is er een betalingsregeling mogelijk. Hierbij is het van belang dat u een goede reden heeft voor het niet kunnen betalen van de huurprijs. Mocht het zo zijn dat wij niet in contact kunnen komen met u, wanneer u niet mee wilt werken of wanneer wij niet tot een passende oplossing komen, dan zullen wij een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De kosten voor de deurwaarder komen geheel voor uw eigen rekening. Een gevolg hiervan kan zijn dat u de woning uit wordt gezet. Ons advies is om het niet zover te laten komen. Neem bij betalingsproblemen altijd contact met ons op, zodat we samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing.

Kleine reparaties

Het is voor de huurder verplicht om noodzakelijke reparaties -vanuit de verhuurder -toe te staan en zelf kleine reparaties te verrichten. Wanneer deze kleine reparaties in kosten oplopen, kunnen deze alsnog voor rekening van de verhuurder komen. Denk bij kleine reparaties aan het vastschroeven van loszittende trapleuningen en het vervangen van beschadigde ruiten (indien de kosten gering zijn) en natuurlijk ook het vergoeden van de schade die u zelf heeft aangericht. Lees op de website van de Rijksoverheid welke reparaties vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid en welke onder die van WBWD (de verhuurder).

Plichten bij de oplevering van uw huurwoning

Wanneer u als huurder de huurwoning verlaat, moet u de woning opleveren in de staat waarin de woning zich bevond toen hij aan u werd toegewezen. Wij maken vervolgens een beschrijving op: de opnamestaat. Zo kunnen wij bij oplevering achterhalen hoe de woning zich in oorspronkelijk staat bevond.

Goed huurderschap

Goed huurderschap betekent dat u als huurder zorgvuldig dient om te gaan met de huurwoning. Daarnaast heeft u als huurder de verplichting geen overlast te veroorzaken ten opzichte van derden (bijvoorbeeld de buren). Wanneer u als huurder overlast bezorgt aan buren, kan dit in strijd zijn met goed huurderschap. Dit kan een aanleiding zijn om de huurovereenkomst te ontbinden. In de wet staat niet beschreven wat goed huurderschap precies inhoudt. Dit wordt -bij wantrouwen -bepaald door de rechter.

Neem bij vragen contact op met WBWD

Wanneer u vragen heeft over zaken zoals deze hierboven zijn benoemd, of andere vragen heeft m.b.t. het huren van een woning, kunt u allereerst kijken tussen de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met Wonen Boven Winkels Deventer door te mailen naar info@wbwd.nl of te bellen naar 0570 -504 130.