Niets beperkt het woongenot meer dan overlast. Een buurman die iedere avond om 11uur zijn drumstel gebruikt, de buurvrouw die de uitwerpselen van haar hond laat liggen op de galerij. Het is niet meer dan normaal dat u zich af en toe ergert, maar wanneer u zich continu blijft irriteren en u er echt last van krijgt, dan heeft u te maken met overlast. Toch wilt u even goede vrienden blijven met uw buren, maar hoe lost u dit nu op de juiste manier op? Wij vertellen u er alles over in dit artikel.

Wat verstaan wij onder overlast?

De meest voorkomende vorm van overlast in een huurwoning is geluidsoverlast. Toch vallen er meer zaken onder overlast. Denk bijvoorbeeld aan overlast rondom alcohol- en drugsgebruik, huisdieren die overlast veroorzaken of stankoverlast. Bekijk voor alle gevallen rondom overlast in uw huurwoning onze algemene voorwaarden. Maar wat zijn nu de precieze regels wat betreft overlast? Voor wat betreft uw rechten en plichten als huurder geldt dat u mensen in uw buurt geen onrechtmatige hinder mag toebrengen en zorgvuldig dient om te gaan met uw huurwoning (ook wel bekend als goed huurderschap). Wanneer u als huurder overlast van uw buren ervaart – of uw buren van u – dan kan dit een aanleiding zijn om de huurovereenkomst te ontbinden. De grens tussen enige hinder en onrechtmatige hinder hangt af van de ernst, de duur en het tijdstip waarop hinder wordt ervaren. Het is dus wel belangrijk om onderscheid te maken tussen normale dagelijkse zaken zoals het geluid van de wasmachine en niet noodzakelijke geluiden als harde muziek en geschreeuw. Wanneer deze niet noodzakelijke geluiden structureel zijn, spreken wij van overlast.
Vrouw met handen over de oren

Wat moet ik doen bij (geluids)overlast in mijn huurwoning?

Wanneer u zich herkent in bovenstaand verhaal en continu last ervaart van uw buren, dan zijn er een aantal stappen die u kunt nemen om de overlast te verminderen. 

Stap 1: ga in gesprek met uw buren

De eerste (en belangrijkste) stap die u kunt nemen is in gesprek gaan met de persoon in kwestie. Zorg er wel voor dat u dit niet doet op het moment waarop u veel emotie ervaart, maar op een ander tijdstip (bijvoorbeeld de volgende dag). Geef vriendelijk aan dat u al voor een langere tijd hinder ervaart. Wees concreet over de overlast die u ervaart en maak duidelijke afspraken. Het kan ook zijn dat uw buren er zich niet bewust zijn van de overlast die zij veroorzaken. De kans is groot dat u met dit gesprek het probleem al heeft opgelost. 

Stap 2: verandert het niet? Ga nogmaals met elkaar in gesprek

Ondervindt u na het eerste gesprek nog steeds structureel hinder van uw buren? Dan is het verstandig om nogmaals in gesprek te gaan. Verzoek uw buren om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Ervaart u in de tussentijd extreme overlast (denk aan harde muziek midden in de nacht) dan heeft u het recht om melding te maken bij de verhuurder en de politie. Hierin kunt u duidelijk aangeven dat u in gesprek bent gegaan en dat uw buren uw klacht niet serieus nemen. Geef in het tweede gesprek dan ook aan dat u overweegt om deze vervolgstappen te ondernemen. Mocht het nodig zijn, dan kunt u de politie inschakelen.

Stap 3: komt u er samen niet uit? Schakel buurtbemiddeling in.

Mocht u er met uw buren niet uitkomen, dan is de volgende stap om uw overlast te melden bij Buurtbemiddeling Deventer. Buurtmiddelaars helpen u om er samen met de buren uit te komen, zij zijn getraind om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige vrijwilligers oordelen en beslissen niet, maar brengen u en uw buren opnieuw met elkaar in gesprek. Buurtbemiddeling is bereikbaar op telefoonnummer (0570) 605 385.

Stap 4: overlast in uw huurwoning melden bij de verhuurder

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, kunt u uw verhuurder inschakelen. Neem contact met ons op door het overlastformulier in te vullen. Beschrijf de overlast feitelijk en haal concrete voorbeelden van de overlast aan. Om dit goed te doen adviseren wij een logboek bij te houden waarin u de aard van de overlast benoemt en de tijdstippen waarop u hinder ervaart. Stuur dit mee bij uw overlastformulier. Ga ook in gesprek met andere buren. Ervaren zij ook overlast van deze persoon in kwestie? Laat ook hen een melding doen, zodat u samen kunt optreden tegen deze burenoverlast. 

Wij zullen vervolgens contact met u opnemen. Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing om de overlast aan te pakken. Bekijk voor specifieke vragen onze pagina speciaal voor huurders. Staat uw vraag er niet tussen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 0570 – 504 130 of te mailen naar info@wbwd.nl