Bij elke woning komen onderhoudswerkzaamheden om de hoek kijken. Die variëren van klein tot groot. Bij een koopwoning is het simpel. Alle werkzaamheden vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Maar hoe zit dat bij een huurwoning? Bepaalde werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Maar er zijn ook onderhoudskosten die voor uw eigen rekening komen. In dit artikel geven we duidelijkheid over uw rechten en plichten als huurder.

Wat wordt verstaan onder onderhoud?

Onderhouden betekent eigenlijk het in goede conditie houden van een huurwoning. Dat gaat van het vastzetten van een deurklink, tot het schilderen van de buitenkozijnen. De grote onderhoudswerkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Bij kleine werkzaamheden is die verdeling iets anders. De meeste vallen onder uw verantwoordelijkheid, maar er zijn ook kleine werkzaamheden die u niet hoeft te doen. Hieronder leggen we de verschillen uit tussen het onderhoud voor de verhuurder en huurder. Naast onderhoud is het ook van belang om duurzaamheidmaatregelen in de woning te nemen. Zowel voor de huurder- als verhuurder.

Onderhoud huurwoning door verhuurder

Groot onderhoud komt over het algemeen voor rekening van de verhuurder. Onder groot onderhoud worden werkzaamheden verstaan zoals buitenschilderwerk en reparaties en vervanging van daken, cv-installatie, regenwaterafvoer en schoorsteen. Er zijn ook kleinere werkzaamheden die de verhuurder moet uitvoeren. Bijvoorbeeld het repareren van kozijnen en vervangen van lampen in gemeenschappelijke ruimten. Ook het vervangen van zaken als een vlaggenstokhouder en brievenbus worden door de verhuurder gedaan.

Onderhoud huurwoning door huurder

De meeste kleine werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid voor u als huurder. Denk aan het schilderen of behangen van de muren en plafonds. Evenals het vullen van gaten en het dichten van kleine krimpscheuren. Dit laatste komt u vooral tegen bij nieuwbouw. Door het werken van de materialen, ontstaan kleine scheuren in muren en plafonds. Het is uw verantwoordelijkheid dat alles in de woning goed vastzit. Daarmee bedoelen we onder andere trapleuningen, deurknoppen, drempels, wandcontactdozen, roosters en lichtschakelaars. Ook het vervangen van versleten of kapotte onderdelen valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Last van een lekkende kraan? Dan is het aan u om het rubberen ringetje te vervangen. Een kapotte toiletrolhouder? Dan koopt en monteert u zelf een nieuwe. Dit geldt ondere andere ook voor deurknoppen, sloten, wandcontactdozen en roosters. Bekijk voor meer onderhoudswerkzaamheden en de verantwoordelijkheden ons Onderhouds-ABC.

Achterstallig onderhoud

Huurt u uw huurwoning via ons en heeft u te maken met achterstallig onderhoud? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Dit kan via het formulier reparatieverzoek of telefonisch via 0570- 504 130. Heeft u te maken met een andere verhuurder die het achterstallige onderhoud niet oplost? Mogelijk moet u dan naar de rechter stappen. Er gelden verschillende regels voor sociale huur en huur in de vrije sector. Betaal altijd gewoon de volledige huur. Ook als de verhuurder niets voor u doet. Houdt u huur in, dan kan het zijn dat de verhuurder de overeenkomst mag ontbinden. U kan uw woning dan kwijtraken. In sommige gevallen kan de Huurcommissie uw huur verlagen totdat de problemen zijn verholpen. Voor advies over uw situatie neemt u het beste contact op met het Juridisch loket.

Reparatie melden huurwoning

Een reparatie melden bij WBWD is bijzonder eenvoudig en kan op twee manieren. Neem telefonisch contact met ons op via 0570 – 504 130 en meld de reparatie. Liever online melden? Stuur ons dan een reparatieverzoek.

Onderhoud huurwoning