In Nederland kunnen de regels omtrent het houden van huisdieren in huurwoningen variëren, afhankelijk van de verhuurder en het specifieke huurcontract. Wettelijk gezien is er geen algemene regel die het houden van huisdieren expliciet verbiedt of toestaat in huurwoningen. Dit betekent dat de beslissing vaak wordt overgelaten aan de individuele verhuurders en hoe zij hun huurcontracten opstellen. In de meeste gevallen is het toegestaan om huisdieren te bezitten in huurwoningen. 

Wat zegt de wet over huisdieren in huurwoningen?

Zoals we al aangaven is er in de Nederlandse wet geen specifieke regelgeving die het houden van huisdieren in huurwoningen direct reguleert. In plaats daarvan wordt veel overgelaten aan de inhoud van het huurcontract dat tussen de huurder en verhuurder wordt overeengekomen. De algemene regel is dat een verhuurder niet het houden van huisdieren kan verbieden tenzij er een duidelijke clausule in het huurcontract staat die dit verbiedt. Dus mocht u graag uw huisdier willen meenemen naar uw nieuwe huurwoning let dan goed op bij het ondertekenen van het contract!

Rechten en verantwoordelijkheden van huurders

Huurders in Nederland hebben specifieke rechten en verantwoordelijkheden als het gaat om het houden van huisdieren in een huurwoning:

Rechten van huurders

  • Recht op huisvesting met huisdieren: Zolang het huurcontract geen specifieke clausules bevat die huisdieren verbieden, hebben huurders over het algemeen het recht om huisdieren te houden. De verhuurder kan dit recht niet beperken zonder een geldige reden die in het contract is opgenomen.
  • Bescherming tegen discriminatie: Huurders zijn beschermd tegen discriminatie op basis van het hebben van huisdieren, zolang zij zich houden aan de regels van het huurcontract en geen overlast veroorzaken.

Verantwoordelijkheden van huurders

  • Voorkomen van overlast: Huurders moeten ervoor zorgen dat hun huisdieren geen overlast veroorzaken voor de buren. Dit omvat het beperken van lawaai en het zorgen dat huisdieren geen schade toebrengen aan de eigendommen van anderen.
  • Schadebeheer: Huurders zijn verantwoordelijk voor elke schade die hun huisdier aan de woning of aan gemeenschappelijke ruimtes veroorzaakt. Het is belangrijk om eventuele schade snel te melden en te repareren.
  • Hygiëne en veiligheid: Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de woning schoon en hygiënisch te houden, wat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor zowel mensen als huisdieren.

Mag ik elk type huisdier in mijn huurwoning houden?

Het is mogelijk om verschillende soorten huisdieren in je huurwoning te houden, maar of je daadwerkelijk elk type huisdier mag houden hangt af van verschillende factoren. Wat er in je huurcontract staat is meestal bepalend. Verhuurders kunnen specifieke regels hebben over welke types huisdieren zijn toegestaan, vooral bij grotere of exotische dieren. Daarnaast moet het huisdier passend zijn voor de grootte en het type van je woonruimte; een grote hond in een kleine flat kan problematisch zijn. Lokale gemeenteregels kunnen ook een rol spelen in wat voor huisdieren toegestaan zijn. Het is daarom een goed idee om deze kwestie eerst met je verhuurder te bespreken om problemen te voorkomen.

Wat moet ik doen als ik al een huisdier heb voordat ik ga huren?

Als je al een huisdier hebt voordat je een huurwoning betrekt, is het essentieel om dit vooraf met je potentiële verhuurder te bespreken. Zorg ervoor dat je het huurcontract goed doorleest om te begrijpen of er beperkingen zijn voor het houden van huisdieren. Een open gesprek met de verhuurder over je huisdier kan helpen om eventuele zorgen weg te nemen. Mocht je verhuurder niet willen meewerken kan het soms een goed idee zijn om extra borg te betalen om eventuele zorgen van de verhuurder over mogelijke schade weg te nemen. Door deze zaken vooraf duidelijk te maken, kun je mogelijke problemen voorkomen en de kans vergroten dat zowel jij als je huisdier welkom zijn in de nieuwe woning.

Kan je als verhuurder huisdieren verbieden?

Ja, als verhuurder kun je in Nederland huisdieren verbieden in een huurwoning, maar dit moet duidelijk zijn vastgelegd in het huurcontract. De clausule die huisdieren verbiedt, moet redelijk zijn en juridisch verdedigbaar. Het is belangrijk dat zowel verhuurders als huurders zich bewust zijn van de inhoud van het huurcontract voordat het wordt ondertekend. Verhuurders kiezen soms voor een verbod op huisdieren om mogelijke overlast of schade aan de woning te voorkomen. Echter, eenmaal toegestane huisdieren kunnen niet zomaar verboden worden zonder een wijziging van het contract waar beide partijen mee instemmen.

Zijn huisdieren toegestaan bij WBWD?

Omdat wij het belang van huisdieren voor veel van onze huurders begrijpen, is bij WBWD het beleid rondom het houden van huisdieren in huurwoningen flexibel. Er is geen verbod op het houden van huisdieren. Hoewel huisdieren in onze huurwoningen zijn toegestaan, mogen deze geen overlast of schade veroorzaken. We raden (potentiële) huurders aan contact met ons op te nemen om de mogelijkheden voor het houden van huisdieren in een huurwoning te bespreken.