Elk jaar mogen verhuurders in de vrije sector de huur verhogen. De verhoging gaat in op 1 juli. In dit artikel vertellen we wat de regels zijn, hoe Wonen Boven Winkels Deventer (WBWD) hiermee omgaat en wat de huurverhoging in 2022 concreet voor u als huurder betekent.

Regels huurverhoging vrije sector

Verhuurders in de vrije sector mogen een huurverhoging één keer per jaar doorvoeren ter hoogte van de inflatie, plus 1%. Dit is geregeld in een wet die geldt van 1 mei 2021 t/m 1 mei 2024.

Voor het bepalen van de hoogte van de verhoging, wordt gekeken naar de inflatie in het vorige jaar. In 2021 bedroeg de inflatie 2,3%. Dat betekent dat verhuurders zoals WBWD, de huur per 1 juli 2022 mogen verhogen met maximaal 3,3% (2,3% + 1%).

Daarbij is het wel belangrijk wat er over huurverhoging in uw huurcontract staat.

De Engestraat in Deventer

De huurverhoging in mijn huurcontract is hoger dan 3,3%

Het kan zijn dat u in uw huurcontract een ander percentage ziet staan dan 3,3%. Is de huurverhoging in uw contract hoger dan 3,3%? Dan geldt voor u een verhoging van 3,3%. Een hoger percentage is niet toegestaan. De verhoging die in uw huurcontract vermeldt staat geldt in dit geval niet.

De huurverhoging in mijn huurcontract is lager dan 3,3%

Staat er in uw huurcontract een lager percentage dan 3,3%? Dan is het lagere percentage voor u van toepassing. Voorbeeld: in uw huurcontract staat een huurverhoging van 2%. Met ingang van 1 juli 2022 wordt uw huur met 2% verhoogd.

In de huurcontracten van WBWD staat dat de huur verhoogd wordt met maximaal 3% bovenop de inflatie. Op dit moment wordt de huur echter met maximaal 1% bovenop inflatie verhoogd, in verband met de wetgeving die loopt t/m 1 mei 2024.

Plannen huurverhoging 2023

Op het gebied van inflatie wordt record op record gebroken dit jaar. Dat heeft grotendeels te maken met de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. De Rabobank verwacht een inflatie over heel 2022 van 7,7%. Dat zou betekenen dat de huur volgend jaar met 8,7% wordt verhoogd. De kans is echter groot dat dit niet gaat gebeuren.

In de sociale huur kan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de huur bevriezen. Deze regeling is bedoeld om extreme huurstijgingen te voorkomen, omdat veel mensen hierdoor in de financiële problemen kunnen komen.

Voor de vrije sector is dit nog niet mogelijk, maar het kabinet werkt momenteel aan een wetswijziging. De kans is dus klein dat de huur volgend jaar daadwerkelijk zo explosief stijgt. Uiteraard informeren wij u hier tijdig over.

Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging?

U heeft als huurder de mogelijkheid om bezwaar te maken. Stuur ons dan een aangetekende brief met uw bezwaar, inclusief de reden waarom u bezwaar maakt.

Adres:
Postbus 630
7400 AP Deventer

De belangrijkste informatie op een rij:

  • De huurverhoging voor dit jaar bedraagt maximaal 3,3%
  • De huurverhoging gaat in op 1 juli 2022
  • U ontvangt uiterlijk op 30 april een brief over de huurverhoging
  • De huurverhoging wordt gebaseerd op de inflatie van het vorige jaar, plus 1%
  • De huurverhoging wordt alleen toegepast op de kale huurprijs

Vragen of opmerkingen over uw huurverhoging?

We kunnen ons voorstellen dat de huurverhoging een grote impact op u heeft. Verwacht u financiële problemen te krijgen door de verhoging van dit jaar? Neem dan vroegtijdig contact met ons op, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Ook voor andere vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen. We staan u graag te woord.