Hoe heerlijk is het om een frisse start te maken in uw nieuwe huurwoning? Gaat u voor het eerst op uzelf wonen, verhuist u misschien van een dorp naar de stad, of wilt u zich gewoon heel graag in de binnenstad van Deventer gaan settelen? Een frisse wind is natuurlijk nooit verkeerd. Tel daarbij de prachtige omgeving en de centrale ligging op en u voelt zich direct een completer mens. Buiten al dat leuks om, is het natuurlijk wel verstandig om u ervan bewust te zijn wat het huren van een appartement allemaal met zich meebrengt. Vandaar deze gids, die een overzicht geeft van alles wat u als huurder moet weten bij het tekenen van een huurovereenkomst voor uw nieuwe woonruimte.

1. Belangrijke gegevens controleren

Allereerst is het goed om te controleren of al uw gegevens en die van de verhuurder kloppen. Check daarnaast ook of de gegevens van een contactpersoon worden benoemd. Mocht u problemen ervaren aan uw woning of vragen hebben? Dan weet u direct wie u kunt bereiken.

2. Overnameformulier controleren

Bij de bezichtiging van de woonruimte heeft u met de vorige bewoner gekeken naar eventuele zaken die u kunt overnemen. Controleer deze nog even een keer extra, zodat u er zeker van bent dat alles goed is geregeld. 

3. Is de woonruimte die ik wil gaan huren een zelfstandige of onzelfstandige huurwoning?

Als u een inzicht wil krijgen in de rechten en plichten die u als huurder hebt, dan is het verstandig om vast te stellen of het gaat om een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. De regels van deze twee kunnen nogal verschillen op bepaalde punten. De woningen van Wonen Boven Winkels Deventer zijn allemaal zelfstandige huurwoningen. Dat houdt in dat u een appartement huurt met een eigen toegang, een privé keuken en badkamer. Lees bijvoorbeeld hier alle algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte die WBWD hanteert.

4. Hoelang duurt het contract?

De ingangsdatum van uw huur wordt vastgesteld door WBWD, indien mogelijk in een overleg met u. Kijk goed naar de duur van de huurovereenkomst. Bij WBWD wordt er gekozen voor een jaarcontract. Dit omdat de verhuurder het niet fijn vindt als er vaak van huurder wordt gewisseld. Dit contract wordt na dit jaar stilzwijgend verlengd met een contract voor onbepaalde tijd.

Huurbescherming

In dit eerste jaar is het voor beide partijen vrijwel niet mogelijk om het huurcontract voor de woonruimte op te zeggen in verband met de huurbescherming. Dit gaat alleen op als hier expliciete afspraken over zijn gemaakt, of als het gaat om een wanprestatie zoals bijvoorbeeld een betalingsachterstand.

5. Welke kosten krijg ik bij het tekenen van een huurovereenkomst voor een woonruimte?

Naast het maandelijkse bedrag aan huur, heeft u nog een aantal bijkomende kosten, ook wel woonlasten genoemd. Het is daarom erg verstandig om een aantal zaken te controleren, alvorens u het contract ondertekent.

Een eventuele borgsom

Het kan voorkomen dat er sprake is van een borgsom. Check voordat u de huurovereenkomst van de woonruimte gaat tekenen goed; wanneer en hoe deze borg betaald moet worden. Daarnaast is het ook fijn om te weten wanneer u dit bedrag terug kunt verwachten. Bij WBWD hanteren wij geen borg, wel betaalt u bij aanvang van de huurovereenkomst eenmalige administratiekosten (€24,50) en de huur van de eerste maand.

Servicekosten

Bij WBWD betaalt u iedere maand een bedrag aan servicekosten. Deze bestaan uit vergoedingen voor extra diensten zoals het schoonmaken van gezamenlijke ruimtes en het onderhoud van tuinen. De hoogte van dit bedrag hangt af van het appartement waarin u woont. Controleer voor het tekenen van het contract hoe hoog deze bedragen zijn. De kosten zijn een voorschot. Aan het einde van een jaar worden de daadwerkelijke kosten verrekend met het bedrag wat u aan de verhuurder heeft betaald. Zijn de werkelijke kosten lager dan het door u betaalde bedrag? Dan ontvangt u binnen vier weken uw geld terug.

Servicepakket

Naast deze servicekosten, bestaat er een mogelijkheid om u op een servicepakket te abonneren. Zaken als het onderhoud van uw woning, vallen normaal gesproken onder uw eigen verantwoording. Schaft u een servicepakket aan, dan worden deze zaken uit handen genomen. Welke zaken hieronder vallen, kunt u vragen tijdens het gesprek, of vinden in ons Onderhouds-ABC. Dit pakket kost u € 8,85 per maand extra. Vraag deze aan door het aanvraagformulier servicepakket in te vullen.

Nutsvoorzieningen

Indien van toepassing betaalt u als huurder iedere maand een voorschotbedrag met betrekking tot kosten voor nutsvoorzieningen als energie en water met een individuele meter. Ieder jaar ontvangt u als huurder een overzicht van de gemaakte kosten. Het verschil tussen de gemaakte kosten en het door u betaalde voorschot, wordt met u verrekend. 

Verzekeringen

Als laatste is het van belang dat u als huurder verzekeringen afsluit voor uw woning. Denk bijvoorbeeld aan een inboedelverzekering, een eventuele brandverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een glasverzekering. Regel dit met uw verzekeraar. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

6. De betalingswijze

Hoe betaalt u de huur en de extra kosten? Is dit een maandelijks bedrag wat u iedere keer zelf overmaakt, of wordt dit op een vast moment in de maand geïncasseerd? Het is prettig wanneer u weet wanneer u deze afschrijving kunt verwachten. Bij WBWD regelen wij de betaling middels een automatische incasso, die op de 1e van de maand wordt gedaan.

Check daarnaast ook de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd, zodat u overal op voorbereid bent.

7. Overige tips voor het verhogen van uw woongemak

En als u eenmaal in uw woning bent getrokken, is het ook goed om te weten welke regels er gelden binnen de huurovereenkomst van uw woonruimte. Het is voor iedereen fijn als er rekening met elkaar wordt gehouden. Voor u, maar ook voor de mensen om uw woning heen. Lees deze regels even goed door.

Gedragsregels voor de bewoners

Als u een huurovereenkomst aangaat, stemt u er ook mee in dat u zich goed gedraagt. Hieronder vallen bijvoorbeeld het voorkomen van geluidsoverlast, het onthouden van fysiek of verbaal geweld en het in toom houden van uw (eventuele) huisdieren. Daarnaast is het verboden om in de woonruimte, gemeenschappelijke ruimten of in de directe omgeving hennep te kweken, te verhandelen of op te slaan. Ook het handelen in soft drugs, hard drugs of andere verboden middel vallen hieronder.

Gebruik van voorzieningen

Daarnaast is het van belang dat u op de juiste manier omgaat met gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Ook hiervoor zijn een aantal regels opgesteld. Lees ook deze door in de algemene huurvoorwaarden. Houdt bijvoorbeeld uw eigen tuin of erf (als u daar over beschikt) netjes en schoon, evenals de gemeenschappelijke ruimtes.

8. Ik wil de huurovereenkomst van mijn woonruimte opzeggen 

Hoe leuk het ook is om het contract te gaan tekenen, het is ook belangrijk om te weten wat de procedure is wanneer u de huur weer op wilt zeggen. Mocht er een moment aanbreken waarop u naar een andere woning wilt gaan verhuizen, dan bent u in ieder geval goed voorbereid. Deze opzegging moet schriftelijk en per aangetekende brief worden gedaan via het huuropzeggingsformulier. Hier kleven een aantal voorwaarden aan.

Voorwaarden voor de opzegging

  • U kunt uw huurovereenkomst alleen beëindigen op het moment dat de opzegging door alle huurders van het appartement is gedaan. Met uitzondering van het beëindigen van het contract door één van de huurders, waarbij de andere huurder in de woning blijft wonen.
  • Het opzeggen van de overeenkomst kan op iedere werkdag, dus niet in het weekend of op een feestdag. 
  • Er geldt een opzeggingstermijn van één maand.
  • De huurovereenkomst kan alleen eerder worden beëindigd wanneer verhuurder en huurder dit samen hebben besloten.
  • U bent als huurder verplicht om na het einde van de huurovereenkomst belangstellenden de gelegenheid te geven om het appartement te bezichtigen.

Oplevering van uw woning

Voordat uw woning kan worden opgeleverd, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden, namelijk:

  • Alle sleutels moeten worden ingeleverd.
  • Voordat de huurovereenkomst van uw woonruimte stopgezet wordt, gaat u samen met de verhuurder door de woning heen om alles te inspecteren. Hierbij wordt een opnamerapport gemaakt met daarin een overzicht van herstellingen die gedaan moeten worden voordat de huurovereenkomst eindigt. U bent daarbij verplicht om deze herstellingen door te voeren.

De huurovereenkomst van mijn woonruimte wordt opgezegd door de verhuurder

Mocht het voorkomen dat het huurcontract om welke reden dan ook stop wordt gezet door de verhuurder, dan is het goed om te weten wat de voorwaarden hiervoor zijn. De opzegtermijn van deze beëindiging is tenminste 3 maanden. Er komt een maand bij voor ieder jaar dat u in de huurwoning woont. De maximale opzegtermijn is 6 maanden.  

9. Lees een aantal overeenkomsten eens goed door

Bereid u goed voor bij het tekenen van de huurovereenkomst van de nieuwe woonruimte. Op internet zijn een heleboel overeenkomsten te vinden én te downloaden. Leer patronen te herkennen en kaart opvallende dingen aan tijdens het aangaan van uw eigen huurcontract.

10. Het plaatsen van de handtekening

Heeft u alles gecontroleerd en bent u het eens met alle voorwaarden van de huurovereenkomst? Dan kunt u gaan tekenen! Wij wensen u veel woonplezier in een van de appartementen van Wonen Boven Winkels Deventer.